– Etapes –

EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓ INFANTIL

A Educació Infantil l’aprenentatge es fomenta a partir d’uns hàbits i unes rutines que ajuda l’alumne/a a ser cada cop més autònom, capaç d’interactuar activament en l’entorn que l’envolta.

Cursos:
P3, P4 i P5

Què treballaran?

Durant aquest cicle es treballaran les habilitats que l’ajudin a saber:
– Escoltar als altres.
– Parlar correctament.
– Aprendre dels altres.
– Compartir.
– Resoldre petits conflictes.
– Respectar-se a ell mateix i als altres.
-Tenir cura del material de l’aula i de l’escola.
– Ser cada cop més autònom.
– Tenir una bona actitud vers l’aprenentatge.
– Llegir en lletra de pal i lletra lligada.
– Escriure en lletra de pal i en lletra lligada.
– Realitzar petites oracions simples.
– Resoldre petites operacions matemàtiques.
– Memoritzar cançons, dites, rimes i altres textos literaris.
– Crear hipòtesis per resoldre petits problemes.
– Expressar-se amb diferents tècniques artístiques.
– Parlar i entendre la llengua vehicular de l’escola, el català.
– Progressar en l’aprenentatge de la llengua anglesa.
– Coordinar la psicomotricitat fina i la psicomotricitat grossa.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

CICLE INICIAL

Al Cicle Inicial l’aprenentatge es fomenta a partir d’un ambient de confiança i seguretat, marcat per la motivació i el respecte. Es potencia l’ús de les noves tecnologies com a eina d’aprenentatge.

Cursos:
1r i 2n

Què treballaran?

Durant el cicle inicial els nens i les nenes adquiriran els seus coneixements a través de:
– Crear un ambient de confiança i de seguretat a la classe a fi de que es pugui debatre tot tipus de problemes.
– Reafirmar els hàbits adquirits a Educació Infantil i potenciar amb més intensitat els propis d’aquest cicle, especialment l’hàbit de treball.
– Integrar les TIC en el procés d’ensenyament i aprenentatge
– Motivar als alumnes a la realització de diferents tasques per tal d’aconseguir una actitud positiva davant de l’aprenentatge.
– Motivar als alumnes a formar part de la societat i, aprendre a respectar i valorar els altres amb totes les seves activitats i opinions.
– Fomentar la responsabilitat i l’autonomia tan a nivell individual com dins del grup de treball (treball cooperatiu)
– Treballar l’atenció individual i col·lectiva dels alumnes.
– Aprendre a pensar i a potenciar l’aportació d’idees, per poder debatre i arribar a conclusions conjuntes.
– Impulsar l’experimentació científica.
– Aconseguir que els alumnes descobreixen el sentit pràctic dels continguts treballats en les diferents àrees.

CICLE MITJÀ

Al Cicle Mitjà s’incentiva l’alumnat a raonar i formular hipòtesis, tot fomentant el treball cooperatiu.

Cursos:
3r i 4t

Què treballaran?

Els nens i nenes durant el cicle mitjà aniran adquirint tot un seguit d’aprenentatges a partir de:
• Crear situacions que ajudin i motivin a l’alumnat a formular-se hipòtesis.
• Realitzar experiments i activitats relacionats amb els temes treballats.
• Programar activitats relacionades amb el medi ambient.
• Motivar i impulsar l’aprenentatge de la llengües: catalana, castellana i anglesa.
• Aprendre a utilitzar el raonament matemàtic per interpretar diferents tipus d’informació i resoldre problemes de la vida quotidiana.
• Participar en les festes tradicionals catalanes: Castanyada, Santa Llúcia, Nadal, Sant Josep i Sant Jordi. Com a eina integrada en les diferents àrees curriculars.
• Aconseguir que els alumnes descobreixin el sentit pràctic dels continguts treballats.
• Potenciar el treball cooperatiu entre els alumnes per aconseguir, a través de la implicació grupal, uns resultats positius assolits amb la implicació de tots/es.

CICLE SUPERIOR

Els nens i les nenes de Cicle Superior se’ls guia en l’aprenentatge, per tal que desenvolupin les seves capacitats i destreses tant socialment com acadèmicament.

Cursos:
i

Què treballaran?

Socialment:
– Mostrar-se responsables, autònoms, organitzats i participatius, amb ganes d’aprendre i saber coses, amb idees clares i solidaries per actuar segons els valors bàsics que regeixen la vida i la convivència humana, sabent rectificar quan la manera d’actuar s’aparta d’aquestes normes i valors.

– Cercar la felicitat i seguretat en ells mateixos, amb una autoestima positiva

Acadèmicament:
– Aconseguir els mínims de cada assignatura proposats pel mestre/a segons les capacitats i les problemàtiques de cada alumne/a, ampliant i/o reforçant els coneixements per aquells que ho requereixin assolint en tots els casos les competències bàsiques.

– Treballar per projectes, des de la construcció del coneixement.

ESO

ESO

L’Educació Secundària Obligatòria s’organitza en quatre cursos i la seva finalitat és transmetre als alumnes els elements culturals bàsics, en els seus aspectes científic, tecnològic i humanístic.

Cursos:
1r, 2n, 3r i 4t

Què treballaran?

Al llarg d’aquesta etapa l’alumnat ha de desenvolupar les habilitats i competències que els permeti consolidar els hàbits d’esforç, d’estudi i de treball individual o cooperatiu que afavoreixin l’aprenentatge autònom i el desenvolupament de les seves capacitats.

Reben la formació que els farà assumir els seus deures i exercir els seus drets i que els preparà per a la seva incorporació a estudis posteriors i a la seva inserció laboral.

Obtenen els estímuls encaminats a enfortir l’autoestima, que els ajudarà a desenvolupar la confiança en sí mateixos, l’esperit emprenedor i participatiu i el sentit crític, que els donarà capacitat per prendre decisions i assumir responsabilitats.

Se’ls educa en el respecte als altres, el rebuig de la violència i dels comportaments sexistes, aprenent a resoldre els conflictes pacíficament.

Es treballa per a què l’alumnat obtingui una formació sòlida i una bona preparació per afrontar els reptes del futur. L’ús de les tecnologies de la informació, la potenciació de l’aprenentatge de les llengües estrangeres, el seguiment de programes d’innovació pedagògica i la voluntat d’atendre la diversitat dels nostres alumnes són pilars fonamentals del seu procés d’ensenyament-aprenentatge.

SOBRE LA NOSTRA ESCOLA

Visita la nostra secció Qui Som.

ANAR A ESCOLA

Uso de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de nostra política de cookies, faci click per més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies